KLANTEN: Overzicht actuele klanten

bin bin bin bin  
Debiteurennr: Naam: Telefoon: Contactpersoon: Opties: